Naša ponuka

Služby

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre komunikáciu so zákazníkom. Používaním našich internetových stránok súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

Nové Nariadenie o Ochrane Osobných Údajov (GDPR) Z dôvodu nadobudnutia platnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) by sme Vás radi informovali, že internetové stránky www.salonjanssen.sk rešpektujú Vaše osobné údaje a spracuváva ich v súlade s platnými predpismi, zároveň vykonáva potrebné zmeny s cieľom prispôsobiť sa a dodržať všetky zákonné povinnosti na zaistienie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu Vám chceme pripomenúť, že spracovanie údajov vykonávané našim penziónom prevádzkovateľom webových stránok www.salonjanssen.sk je nevyhnutné na uplatnenie komunikácie, ktorej účelom je splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi stranami a informovať o našich produktoch a exkluzívnych ponukách. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že môžete kedykoľvek odstúpiť od súhlasu s podmienkami a uplatniť si právo na prístup, opravu a vymazanie údajov zaslaním e-mailovej správy na nasledovnú adresu: salon@salonjanssen.sk

Služby